Saturday, May 31, 2014

invitation to the opening of my 'beauty' exhibition

Am I beautiful? Do I feel this way? What needs to happen for me to feel beautiful? How much does it depend on me and how much on others?

It would be hypocritical to say that appearance does not play any role in our lives. How we are perceived by others, whether they consider us attractive or not, has an impact on a lot of things, more or less significant. At first glance, we automatically attribute more positive traits to attractive people than those who are considered ugly and it’s the first group who are endowed with greater fondness. Maybe this is the key to our desire to be beautiful.

What fascinates me is the diversity of perceptions of beauty, and how far can we go trying to achieve our personal ideal.

 *** 

Czy jestem piękna? Czy taka się czuję? Co musi się wydarzyć, żebym poczuła się piękna? Ile zależy ode mnie, a ile od innych?

Hipokryzją byłoby twierdzenie, że wygląd nie gra w naszym życiu żadnej roli. To jak jesteśmy postrzegani przez innych, czy uznają nas za atrakcyjnych czy nie, ma wpływ na wiele rzeczy, bardziej i mniej znaczących. W pierwszym kontakcie osobom atrakcyjnym automatycznie przypisuje się więcej pozytywnych cech niż tym, którzy są uznani za brzydkich i to ci pierwsi zostają obdarzeni większą sympatią. Może w tym trzeba szukać klucza dla naszego pragnienia bycia pięknym.

To co mnie fascynuje, to różnorodność postrzegania piękna i to, jak wiele jesteśmy w stanie zrobić, próbując osiągnąć nasz osobisty ideał.
information under  http://en.galeriam.com/wystawy/pieknosc-2/
FB: https://www.facebook.com/events/1489365857960006/?notif_t=plan_user_joined

No comments:

Post a Comment